Çocuklarda Resim Dili

5 yaş çizimleri

Çocuklarda Resim Dili

Anlatmak İstediklerim Resimlerde Gizli!

Çocuklar anlatmak istediklerini resim çizerek bizlere sunarlar. Anne ve babalar çocuklarının çizdikleri resimlerden birçok anlam çıkarırlar. Çocuklarda resim dili ile ilgili yorumlamalar bilimsel bakış açısı gerektirmektedir.

Çocuğun çizmiş olduğu resimler, karalamalar tek boyutta değerlendirilmemeli. Aile yapısı, arkadaş çevresi ve çevresi ile oluşturduğu etkileşimler göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.

Çocuğun kişiliği ilk olarak ailede şekillenmektedir. Aile tanınmadan çocuk da tanınamaz. Yani aile bireylerini tanımadan çocuk hakkında kanaate ulaşmak zordur. Öncelikle aile bilgi formu ile çocuğun kaç kardeşe sahip olduğu, aile bireylerinin hayatta olup olmadığı gibi veriler elde edilmelidir.

Çocuklar 3 yaşından itibaren renk ayrımı yapmaksızın resimlerde renk kullanır. 4 yaşından sonra ise kullandıkları renkler anlam kazanır. Bu anlamlar çocukların çizdikleri resim ve kişilik tiplerine göre değişmektedir.

Çocuğun Resimde Kullandığı Renkler

çocukta resim dili

Çocukların kullandıkları renkler de önemlidir. Hepsinin anlamları farklıdır ve çizdikleri resme göre şekillenir.

Çocuklarda resim dili yorumlanırken genel anlamı ile renkler;

Yeşil: Yeşili bol kullanan çocuk kendisine güveni olan, uyumlu ve mutlu bir çocuktur. Kendi yaş çevresine göre olgun yapıya sahip olurlar.

Kırmızı: Hem olumlu hem de olumsuz çağırışımlar yapabilmektedir. Resimde ele alınan konuya göre yorumlanır. Çocukta oluşan bilinçaltını ortaya çıkartır. Örneğin; resimde dışarıya taşan ve bol kullanılan kırmızı renk çocukta öfke ve sinirlilik halini işaret ederken, bir çiçek için kullanılan kırmızı sevgi çağırışımı yapmaktadır.

Mavi: Mavi renk huzur ve uyum demektir. Kendini güzel ifade eden çocuklar bu rengi fazla kullanır.

Sarı: Genel anlamda çocuklar güneş çizimlerinde bu renkten yararlanır. Ve bilinçaltına göre bu renk “anne” olgusunu ifade eder. Aile tarafından sevgi gösterilen çocuklarda bu renk fazlasıyla görülür.

resim ve çocuk

Pembe: Sakinliği çağrıştıran bir renktir. Fazla kullanan çocuğun sakin bir yapısı olduğunu ifade eder.

Siyah: Genel anlamında siyah çocuk çizimlerinde önemli bir yere sahiptir. Karamsarlığı simgeler. Çizilen resme bakılarak yorumlanır.

Turuncu: Sağlık ve iyilik simgesidir.

Çocuğun Çizdiği Aile Resmi Yorumlama

Çocuklarda resim dili değerlendirilirken insan figürleri bizlere aile yapısı ve çevre hakkında bilgiler vermektedir.

çocuklarda resim dili

Örneğin; Bu resimde kullanılan renkler ağırlıklı olarak sarı ve pembe. Sarı renk anneyi, pembe renk ise sakinliği temsil etmektedir. Resimdeki insan figürlerine bakıldığında Anne, Baba ve Kardeş ağız yapısı gülümser şekilde çizilmiş. Bu da aile içinde sevgi ve refahı göstermektedir. Hemen yanlarında çizilmiş olan hayvan figürü ise çocuğun hayvan sevgisinin olduğunu bizlere göstermektedir. Evin yanlarında çizilen çiçeklerde çocukta doğa sevgisinin varlığına işaret etmektedir.

Örneğin; Görmüş olduğumuz bu resimde ise anne ve baba figürleri siyah renkte çizilmiş. Siyah renk bizlere karamsarlığı çağrıştırmaktadır. Kavga eden anne ve baba figürleri görmekteyiz. Ailede şiddet mevcut. Çocuklardan bazıları olay ile bağlantısız bu da bizlere yaş olarak belirli olgunluğa ulaşmayan anlamlandırmada yetersiz çocuk olduğunu gösterir. Bir diğer yandan köşede kulaklarını kapatan çocuk bulunmakta. Bir çocuk ise Anne ile bağlantısı güçlü olan çocuk babanın bacağından tutmakta. Zeminde oluşturulan renk ise sarı bu da anne sevgisini ifade etmektedir.

Resimlerde görülen bir diğer olgu da çocuğun göz, kafa, ağız, kulak ve uzuvları nasıl çizdiğidir.

Çocuğun Çizdiği İnsan Resmi Yorumlama

Bunlar şu şekilde yorumlanır;

KAFA; Eğer çocuk resimlerde normalden küçük çiziyor ise arkadaşlık ilişkilerinde zayıflık söz konusu olabilir. Ya da normalden büyük çiziyor ise sosyal çevresi ile bağlantısı düşük ve anne baba tarafından yetersiz bulunan çocuklarda gözlemlenir.

GÖZ; Göz yuvarlağının içine göz bebeği çizen bir çocuk, özünün, kişiliğinin farkına varmış demektir. Eğer göz bebeği koymuyor ise bu çocuğun kişiliğinin farkında olmadığı, zihinsel ve duygusal yönden geri kaldığını göstermektedir.

KOLLAR; Eğer çocuk kollarını iki yana açık bir şekilde çizmiş ise dışa dönük bir kişilik oluşumunu işaret eder. Genellikle sosyal çevresi ile ilişki kuran çocuk resimlerinde sıklıkla görülür. Kolları bitişik çiziyor ise sosyal ilişkilerde zayıflık vardır. Hiç çizmiyor ise sevgi eksikliğinden söz edilebilir.

AYAKLAR; Bir çocuk ayak çiziminde büyük resmediyor ise kendine güveni işaret etmektedir. Yere sağlam basan kişilik oluşumu var demektir.

KULAKLAR; Duymada güçlük çeken ve problem yaşayan çocukların resimlerinde kulaklar büyüktür.

Örneğin; Resimde çizilen çocuk kafasını olduğundan büyük ve kollarını vücuduna bitişik çizmiş. Normalden büyük çizilen kafa bizlere sosyal çevresi ile olan ilişkilerinde düşük iletişim becerisini gösterir. Kolların bitişik çizilmesi ise yine aynı şekilde sosyal ilişkide zayıflık simgesidir. Göz bebeklerini çizen bir çocuk olduğu için kişilik farkındalığı vardır.

Çocuklar genel olarak ailede en önem verdikleri kişileri ya yanlarında ya da en ön sıralarda çizerler. Resmedildiği sıra ise önemlidir. Çünkü önem verdikleri kişileri ilk önce çizmek isterler. Çizilen resim sırasında çocuğa kimi çizdiğini sormak yarar sağlayacaktır.

Eğer aile içinde ya da çevresinde sevmediği, anlaşamadığı kişiler var ise bu kişiler resimde dışlanan arka planda kalan kişilerdir. Bu kişiler genellikle tam boyanmayan, yarım bırakılan, özensiz çizilen kişiler olurlar.

Çocuklarda oluşan bir olguyu anlamlandırabilmek için biz psikologlar resim çizim testlerine başvuruyoruz. Çünkü çocuklar anlatmak istedikleri bir olguyu ya da içlerinde yaşadıkları ve dışa vuramadıklarını resimler ile bizlere anlatırlar.

Kullanılan testler içinde en çok uygulananlar

  • Draw a person ( kişi çizimi )
  • Aile Çizim, testleridir

Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar, ruhlarını da beslemeliyiz.

Michael Marshall

 

Damla KONDAKÇI

Psikolog/PDR

06.09.2019

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konuşma Başlat
1
Whatsapp
Merhaba,
İndirim Kodu: Yaz15
Anında 15 TL İndirim fırsatını kaçırma!