Müşteri Temsilcisi
Tuğba
Müşteri Temsilcisi

Merhaba ben Tuğba. WhatsApp üzerinden bize yazabilirsiniz.

02:50
Whatsapp Destek Hattı
Blog Gönderisi

Duygusal Zekâ

Çocuklarda duygusal zekanın gelişiminde ailenin de davranışlarıyla doğru bir model olması çok önemlidir. Hisleri görmezden gelinen, çok fazla serbest bırakılan, çok katı ve aşırı disiplinli bir tutuma maruz kalan, ebeveynler arasında tutarsız davranışlara maruz kalan çocuklarda duygusal zekâ gelişimi geride kalır. Çocukların duygusal zekâ ve kişilerarası iletişim becerilerinin gelişim temeli aile tarafından atılır. Çocuklar bireyler arasındaki sözlü-sözsüz iletişimi, yüz yüze iletişimi nasıl yapacaklarını aile kanalıyla öğrenirler.

Devamını Oku
Blog Gönderisi

ÇOCUKLAR VE İNTERNET KULLANIMI

İçinde yaşadığımız bu teknoloji çağında telefon ve bilgisayarlar günlük hayatta işimizi en çok kolaylaştıran ve adeta yanımızdan ayıramadığımız araçlar haline geldi. Bu araçlar internete hızla ulaşmamızı sağlayarak pek çok kolaylık sağlamasının yanı sıra, çocukların da ebeveynlerinden görerek çok erken yaşlardan itibaren tanışmaya başladığı araçlar oldu. Hal böyle olunca telefon veya bilgisayarlar henüz 1 yaşındaki bir çocuğun bile ilgisini çekiyor.

Devamını Oku
Blog Gönderisi

Psikososyal Gelişim (10-14 Yaş)

Ortaokula başlayan çocuğun gelişimi düzenli, huzurlu, elde edilen bilgilerin özümsendiği, toplandığı ve dengelendiği bir ara evreye tekabül eder. Bu dönemde çocuk, kendine özgü genel tüm özelliklerini benimseyerek birey olma yolunda davranış örüntülerini oluşturmaktadır. Ergenlik döneminin gerilim ve huzursuzlukları onun için henüz söz konusu değildir. Ortaokul çocuğu için psikososyal gelişim, çocuğun gelişiminin dengelediği bir altın çağı kapsar.

Devamını Oku
Blog Gönderisi

Pandemi Sürecinde Çocuklar

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci yetişkinler gibi çocuklarıda etkileyebilmektedir. Çocuklar pandemi sürecinde öfke, kaygı, korku, değersizlik ve suçluluk gibi duyguları hissedebilirler ve bunları çevresindekilere değişik yollar ile gösterebilirler.

Devamını Oku
Blog Gönderisi

Evliliğin Ömrü

Evliliğin ömrü ne kadar sorusu, tüm evliliklere ortak bir ömür biçme çabasıdır aynı zamanda. Oysa ki; her evlilik kendi dinamiklerine, kendi özelliklerine göre hayatta kalış süresini kendi belirler. Sistem yaklaşımına göre evlilik bir sistemdir ve farklı dönemlerden geçer. Evliliğin ilk 1,3,5,7,10… yılının kritik yıllar olduğu görüşünden öte, her evliliğin geçirdiği evrelerin evliliğin kaçıncı yıllarına denk geldiğidir asıl mesele.

Devamını Oku